Andrea Nunes

Apenas um resultado

Ativista política e feminista, licenciou-se em Filología Hispánica na Universidade de Santiago de Compostela. A súa obra céntrase no género poético, escrita nomeadamente em língua galega e é de carácter marcadamente feminista. Colabora de maneira ativa em publicações e projetos relacionados com o género e a língua. Faz parte do grupo As Candongas do Quirombo.

O seu primeiro poemário Corrente do esquecemento apareceu en 2007 editado por Aturuxo (Federación Galega de Asociacións Lésbicas, Gais, Bisexuais e Transexuais). En 2011 publicou Todas as mulleres que fun, un poemario ilustrado por Annet Borrás de temática erótica e de crítica contra o capitalismo, o patriarcado e a falta de consciencia ecolóxica.

Ganhadora com María Rosendo do prémio de Poesia Erótica Illas Sisargas non 2017, por Diáspora de amor balea.